Возрождение лесов

 

Програма «Відродження лісів України»

Возрождение лесов

Розроблена Київським Просвітницько-Миротворчим центром з метою сприяти державним установам у реалізації завдань розвитку лісового господарства України, шляхом створення діючої моделі співпраці громадських і державних організацій у справі відродження лісів та поширення цієї моделі на території України, залучення недержавного фінансування для реалізації заходів державної програми «Ліси України», підвіщення рівня суспільної екологічної свідомості.

Мета програми

Відродження гармонії між суспільством і природою шляхом впровадження лісоменеджменту в напрямі відновлення територій, що постраждали від діяльності людини з метою відтворення чистих екосистем.

Цілі програми

• Забезпечити залучення недержавного фінансування для виконання цілей державної програми «Ліси України». • Залучення суспільства до лісонасадження та відтворення чистих екосистем.

Завдання програми

• Створення діючої моделі співпраці громадських і державних організацій у справі відродження лісів та поширення моделі на території України. • Залучення недержавного фінансування для реалізації заходів державної програми «Ліси України». • Формування громадської думки та підвіщення рівня соціальної відповідальності.

 
Стати Волонтером: пропозиції надсилайте на e-mail: promicenter@gmail.com